Rok 2016

 

1/78. Haczów: Pielgrzymko - Wycieczka ogólnoparafialna. 06.03.2016 r. Uczestniczyło 59 osób.

2/79. Gawłuszowice: Pielgrzymko - Wycieczka ogólnoparafialna. 24.04.2016 r.
Uczestniczyło 51 osób.

3/80. Zuzela - Stoczek Klasztorny - Warszawa: Pielgrzymko - Wycieczka Szkoły Podstawowej śladami Patrona Szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 07-08.06.2016 r. Uczestniczyły 34 osoby.

4/81. Kraków-Łagiewniki: Pielgrzymka ogólnoparafialna w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. 15.10.2016 r. Uczestniczyło 59 osób.Więcej informacji o tym miejscu znajdziesz na stronie:


Haczów:
www.parafiahaczow.boo.pl


Gawłuszowice:
http://www.youtube.com/watch?v=BiCaN-ihUbY/
http://www.astra28.eu/gawluszowice.html/

Zuzela:
http://parafiazuzela.eu/index.php/zachecamy-do-lektury/21-zuzela-zwykle-miejsce-niezwykly-czlowiek-zuzela-prymasem-slynaca
http://www.stoczek.pl/pkroaeq20

Łagiewniki:
www.milosierdzie.pl/lagiewniki/index.php/pl/kult-bozego-milosierdzia/bl-jan-pawel-ii/centrum-jana-pawla-ii-nie-lekajcie-sie.htmla>
http://www.lag.milosierdzie.pl/lagiewniki/images/panorama/