Miejscowości Wydrza i Krawce, które dziś stanowią odrębną Parafię, pierwotnie należały do Parafii św. Wojciecha w Grębowie. Dzięki staraniom Ks. Bolesława Pilka, w 1972 roku zakupiono w miejscowości Wydrza gospodarstwo rolne z zabudowaniami. Dom mieszkalny stał się plebanią, a budynek gospodarczy, dzięki przekształceniom, powiększeniu stał się kościołem. Pierwszym duszpasterzem został ks. Stanisław Szudy, który poprowadził przekształcenie budynków gospodarczych na świątynię. W dniu 1 maja 1972 została odprawiona pierwsza Msza św. a w dniu 3 grudnia 1972 roku budynek został uroczyście poświęcony przez Ks. Bpa Ignacego Tokarczuka jako kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa Robotnika. W 1981 roku drugi z kolei proboszcz ks. Stanisław Frączek nabył w miejscowości Krawce plac i rozpoczął budowę nowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej, który należy do parafii Wydrza, a w 1993 roku także budowę plebani przy kościele parafialnym. Dzięki staraniom kolejnego proboszcza ks. Ryszarda Koneckiego oba kościoły zostały wyposażone w ogrzewanie. W 2001 roku parafia wydzierżawiła przy kościele w Krawcach plac na cmentarz, który przez obecnego proboszcza ks. Eugeniusza Różańskiego został wykupiony i stanowi własność Parafii. W 2005 roku wykonano nową elewację na kościele parafialnym, a w 2007 roku wybudowano ołtarz polowy. Z okazji jubileuszu 40-lecia Parafii (2012) odnowiono jego wnętrze, przebudowano ołtarz główny, wymieniono posadzkę, wykonano nowe ławki. Dokonano też gruntownego odnowienia kościoła w Krawcach, wstawiono we wszystkich oknach nowe witraże, założono nowe drzwi, oświetlenie. W ramach przygotowania do jubileuszu 50-lecia Parafii podjęto kolejne prace gospodarcze: rok 2016 - wymieniono drzwi wejściowe na plebanię oraz wszystkie okna oraz kaloryfery; rok 2017 - ocieplono plebanię oraz zmieniono balchę na plebanii; rok 2018 - uporzadkowanie terenu wokół plebanii i wyłożenie chodników; rok 2019 - odnowienie elewacji na kościele. Parafia posiada akta parafialne od 1973 roku.

Do parafii należą: Krawce (4 km), Wydrza.

Ilość wiernych: 1695

Odpusty:


MSZE ŚWIĘTE W PARAFII:

Niedziele i święta:
Wydrza: 7.00; 11.00; 17.00.
Krawce: 9.00; 16.00.

Święta państwowo zniesione:
Wydrza: 8.00; 17.00.
Krawce: 16.00.

Dni powszednie: szukaj w: intencje mszalne.


Kancelaria czynna: codziennie, bezpośrednio po Mszy św.

Proboszcz: Ks. Eugeniusz Różański; tel. (+48) 15 8112858.

E-mail parafialny:wydrza@sandomierz.opoka.org.pl