Duchowa adopcja *

 

Duchowa adopcja

 

Duchowa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.  Pierwszy ośrodek adpocji duchowej w Polsce powstał przy kościele Ojców Paulinów w Warszawie. Duchowa adopcja jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i jego rodziców. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej dziesiątki różańca św. oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka oraz rodziców. Jeśli zapomniało się o modlitwie przez kilka dni, adopcję o ten czas należy przedłużyć. Jeśli nie odmawialiśmy modlitw przez czas dłuższy (np. tydzień) - konieczne jest ponowienie duchowej adopcji. Do tych modlitw można dołączyć dowolnie wybrane postanowienia, które nie są jednak obowiązkowe.  Te postanowienia to np.: częsta spowiedź i Komunia Św., adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Św., post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym, dodatkowe modlitwy itp. W powyższy sposób można adoptować każdorazowo tylko jedno dziecko. Nie wiemy kim jest adoptowane przez nas dziecko, choć w niebie z pewnością je poznamy.

Modlitwa codzienna: 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, Proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałam/em, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Po wypełnieniu tych postanowień, po dziewięciu miesiącach, możemy mieć pewność, że przyczyniliśmy się do uratowania jednego, konkretnego człowieka.

Do wspólnoty Duchowej adopcji aktualnie należy:

Furman Krzysztof

 

Jeżeli chcesz się dołączyć do osób Duchowej adopcji zgłoś się do Ks. Proboszcza. 

* Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące osób należących do Duchowej Adopcji, zawarte na stronie parafii św. Józefa Robotnika w Wydrzy oraz kościoła MB Saletyńskiej w Krawcach umieszczone zostały za ich zgodą.