...Parafia Wydrza...

 

19 Niedziela zwykła

12.08.2018 r. – Wydrza