Rada Parafialna *


Zgodnie z wytycznymi II Synodu Diecezji sandomierskiej z roku 1999 w Parafii istnieje Rada Parafialna, której zadaniem jest wspomaganie proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi Parafii. Swoje doradcze funkcje wykonuje ona zgodnie z normami prawa kanonicznego i zarządzeniami Biskupa diecezjalnego. Przewodniczącym Rady jest proboszcz, a członkowie reprezentują poszczególne rejony Parafii. Według punktu 100 Synodu Diecezji Rada nie może istnieć bez proboszcza i ma wyłącznie charakter doradczy. Członkowie Rady dzięki swoim talentom i umiejętnościom zawodowym, a przede wszystkim szczerej trosce o Parafię wnoszą w jej życie wiele dobra.

 

Do Rady Parafialnej w Wydrzy należą:

Górz Stanisław
Janeczko Eugeniusz
Kos Krzysztof
Nieradka Janusz
Rutyna Edward
Rutyna Zbigniew
Walski Paweł

 

Do Rady Parafialnej w Krawcach należą:

Bajek Stanisław
Barnaś Artur
Drzystek Bronisław
Duda Andrzej
Konefał Zygmunt
Matyka Jan
Ożga Marek
Saja Bogusław
Sudoł Jacek
 

* Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące Radnych Parafialnych, zawarte na stronie parafii św. Józefa Robotnika w Wydrzy oraz kościoła MB Saletyńskiej w Krawcach umieszczone zostały za ich zgodą.