2 Niedziela zwykła
Niedziela Chrztu Pańskiego

19.01.2020 r. – Krawce