Rok 2018

 

1/88. Bieliny: Wielkopostna pielgrzymka pokutna. 18.03.2018 r. Uczestniczyły 43 osoby.Więcej informacji o tym miejscu znajdziesz na stronie:


Bieliny:
http://www.bieliny.parafia.info.pl/