Krucjata obrony poczętego życia
i modlitwy o nawrócenie
przeciwników życia

 

Jest to wspólnota modlitewna, która powstała w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 08.12.2004 roku. Członkowie wspólnoty modlą się jak nazwa mówi: w obronie poczętego życia i o nawrócenie przeciwników życia (szczególnie ustawodawców). Szczególnym dniem modlitwy osób należących do Krucjaty obrony poczętego życia (udział we Mszy św. i przyjęcie Komunii św. we wspomnianych intencjach) jest II sobota miesiąca.

Do Krucjaty należą *:

Gądek Krystyna,
Janeczko Maria,
Janiec Magdalena,
Michalak Mieczysław,
Skrzypacz Zofia,
Urbaniak Maria,
Zając Anna,
Zając Zofia.

 

Jeżeli chcesz się dołączyć do Krucjaty obrony poczętego życia i modlitwy o nawrócenie przeciwników życia zgłoś się do Ks. Proboszcza.

 

.        

 

„Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się ‘stwórczego działania Boga’ i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może sobie rościć prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej”. (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2258).

 

.

 

„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.” (Jasnogórskie śluby Narodu).

 

.

 

* Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące osób należących do Krucjaty Modlitwy, zawarte na stronie parafii św. Józefa Robotnika w Wydrzy oraz kościoła MB Saletyńskiej w Krawcach umieszczone zostały za ich zgodą.